Nederlandsenglish

Geschiedenis van DJO-D

DJO-D staat voor De Jonge Onderzoekers Delft.

De Jonge Onderzoeker was in eerste instantie een televisieprogramma van de VARA uit 1967. Het had een wedstrijdelement en speelde zich af op het gebied wetenschap en techniek.

In de daarop volgende jaren zijn er in verschillende steden afdelingen van DJO opgezet, waaronder in 1984 De Jonge Onderzoekers Delft (DJO-D), destijds onder de vleugels van het Technisch Tentoonstellingscentrum (TTC). DJO-D was gevestigd in de kelders onder het depot. In 1993 is het TTC van naam en management veranderd en heette sindsdien Techniek Museum Delft.

In 2005 moest het depot verhuizen en wij dus ook. DJO-D vond toen gastvrijheid in het gebouw van de faculteit Elektrotechniek Wiskunde en Informatica (EWI). In 2011 kwam er een nieuw bestemmingsplan voor het stuk van het gebouw waarin DJO-D zich bevond en moest DJO-D opnieuw verhuizen. Op initiatief van het Science Centre Delft, de opvolger van het Techniek Museum, zijn wij toen verhuisd (december 2011) naar een speciaal voor ons ingericht lokaal in het souterrain van het Science Centre.